NieuwsNiet ingelogd. | Inloggen

Hier kunt u recente Nieuwsberichten vinden.

Plaatsingstafels

01-09-2019

Data plaatsingstafels 2019-2020

Donderdag 26 september 2019
Donderdag 21 november 2019
Donderdag 6 februari 2020
Woensdag 8 juli 2020

Medezeggenschapsraad SWVZHW

16-04-2019

Medezeggenschapsraad SWVZHW

 

Het personeel van het samenwerkingsverband Zuid-Holland West wordt vertegenwoordigd in een medezeggenschapsraad (MR). Zowel het stafbureau als BOVO Haaglanden en de bovenschoolse voorzieningen Rebound en het FlexCollege zijn vertegenwoordigd in de MR.

De MR komt ongeveer acht keer per jaar bijeen en bespreekt in zijn vergadering zaken die betrekking hebben op het personeel van het SWV. Denk hierbij aan financiële onderwerpen, regelingen omtrent beleid en arbeidsomstandigheden. Gesprekspartners zijn de directeur van het SWV en de directeur van het FlexCollege, als gemandateerden van het bestuur.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De achterban wordt geïnformeerd door middel van notulen en nieuwsbrieven. Meer informatie over de bevoegdheden van de MR is te vinden in het Medezeggenschapsreglement en de statuten.

 

Statuten OPR en MR

Reglement MR