FlexCollege

Het FlexCollege is de bovenschoolse voorziening van het Samenwerkings-verband Zuid-Holland West, waar al het voortgezet onderwijs uit de regio aan is verbonden. Op het FlexCollege worden leerlingen geplaatst die op hun eigen middelbare school, om welke reden dan ook, zijn vastgelopen. Naast onderwijs ontvangen zij op het FlexCollege een uitgebreid zorg- en trainingsaanbod, wat hen in staat stelt in een periode van maximaal twee jaar, uit te stromen naar een kansrijk vervolgtraject.

Rebound

De reboundvoorzieningen zijn ingericht om ondersteuning te bieden aan leerlingen met aanhoudende, lichte tot matige gedragsmoeilijkheden, welke niet in de school opgelost kunnen worden aan te pakken. Het betreft een preventieve aanpak waarbij naast onderwijs ook gedrag beïnvloedende interventies ingezet worden. Het doel van een plaatsing op rebound is terugkeer naar de eigen school. Vanwege de korte verblijfsduur (+/- 13 weken) hoeft geen ontwikkelingsperspectiefplan te worden opgesteld. Wel wordt in overleg met leerling, ouders en de school van herkomst een handelingsplan opgesteld, welke gedurende de plaatsing 2 keer wordt geëvalueerd.

Er zijn twee rebounds verbonden aan het SWVZHW:
Rebound Den Haag
Sara Burgerhartweg 4-6
2533 JA Den Haag
070 3360 177
rebounddenhaag@swvzhw.nl
Contactpersoon: Karin Blesting

Folder Rebound Den Haag 2019-2020

Rebound Rijswijk
Kerklaan 59, 2283 CE Rijswijk
Telefoon: 070 3030197
reboundrijswijk@hotmail.com
Contactpersoon: Karin Souer