Welkom bij het SWV

Graag informeren wij u over hoe ons samenwerkingsverband is georganiseerd en welke gevolgen passend onderwijs heeft voor de regio. Daarnaast kunnen met name ouders en schoolmedewerkers hier terecht voor informatie die zij nodig hebben om extra- en diepte ondersteuning aan te vragen of als ze gebruik willen maken van één van de bovenschoolse voorzieningen. U vindt hier ook informatie over hoe de medezeggenschap is georganiseerd en op welke wijze er bezwaar kan worden aangetekend.

Nieuwsbrief SWVZHW september 2018
Let op: Een van de bijlages (een excel-bestand) vindt u niet in de nieuwsbrief hier op de website. Hiervoor verwijzen u graag naar de Nieuwsbrief-mailing, waar deze bijlage wel is opgenomen.

Werken in 1Loket update juni 2018
Overzicht Consulenten en hun scholen
Vacature Consulent SOT ziektevervanging
Vooraankondiging Conferentie SWVZHW 21 februari 2019