Welkom bij het SWV

Graag informeren wij u over hoe ons samenwerkingsverband is georganiseerd en welke gevolgen passend onderwijs heeft voor de regio. Daarnaast kunnen met name ouders en schoolmedewerkers hier terecht voor informatie die zij nodig hebben om extra- en diepte ondersteuning aan te vragen of als ze gebruik willen maken van één van de bovenschoolse voorzieningen. U vindt hier ook informatie over hoe de medezeggenschap is georganiseerd en op welke wijze er bezwaar kan worden aangetekend.

2018 Wijzigingen 1LoketVO Onderwijs Transparant
Miniconferentie 30 mei 2018
Nieuwsbrief SWVZHW april 2018
Bureau SWV gesloten tijdens meivakantie 2018