Lestijden

Van 9.00 tot 16.00 uur worden de leerlingen verwacht beschikbaar te zijn voor school en aan school gerelateerde activiteiten.

Per klas of route is er een ander rooster, de mentor zal de ouders of verzorgers en leerlingen altijd informeren over het rooster van de klas.
Het kan zijn dat de mentor afspreekt dat een leerling eerder komt, bijvoorbeeld vanaf 8.30 uur om tijd in te halen of voor een andere afspraak.
Dit spreekt de mentor individueel af en licht hier altijd ouders of verzorgers over is.

De school is geopend vanaf 8.30 uur. Leerlingen kunnen voor lestijd wachten in de kantine of op het schoolplein. Het is niet toegestaan om buiten of rondom het schoolplein te wachten, dat veroorzaakt overlast voor onze buren.
Wanneer de lestijd voorbij is wordt geacht dat de leerlingen direct naar huis gaan.


Dit gedeelte van de website (FlexCollege) is onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.