Wat doet FlexCollege?

Volgen van onderwijs
Binnen FlexCollege zijn er  7 klassen, met gemiddeld 11 leerlingen per klas. Er is dan ook veel aandacht en tijd voor de leerlingen, zodat we kunnen voldoen aan de specifieke onderwijsbehoeften van elke jongere. Elke klas heeft een mentor, die tevens als vaste docent de gehele dag voor de klas staat.

De hoofdactiviteit binnen FlexCollege is het volgen van onderwijs. Het is de bedoeling dat leerlingen achterstanden inhalen, leren uit boeken van de eigen stamschool en toetsen maken. FlexCollege is als onderwijssetting verantwoordelijk voor het ondersteunen van de leerling wat betreft alle schoolse aspecten; het begeleiden van huiswerk, studievaardigheden, oriëntatie op vervolgonderwijs en het plaatsen van een leerling op vervolgonderwijs.

Sterke en minder sterke kanten in kaart brengen
Middels testen zullen de sterke en minder sterke vaardigheden van de leerlingen in kaart gebracht worden, met als doel het ondersteunen en verbeteren van het onderwijsleerproces. Hierbij kan gedacht worden aan intelligentie-  en persoonlijkheidsonderzoek. Ook zullen er uitgebreide observaties plaats vinden.

Door middel van het kwadrantmodel worden er vier gebieden van de leerling in kaart gebracht die een grote samenhang hebben met elkaar, namelijk; het probleem oplossend vermogen (niet zichtbare leercapaciteit), de prestaties (zichtbare cijfers en uitslagen), de ‘wil en motivatie’ van de leerling (onzichtbaar gedrag) en het ‘doen’ van de leerling (zichtbaar gedrag). Deze informatie is te overzien op 1 A4’tje, zodat wij in een oogopslag kunnen zien of de leerling presteert naar eigen kunnen.

Regulatie gedrag
Tevens richt FlexCollege zich op het verbeteren en reguleren van het gedrag van de jongeren, aangezien problemen in het gedrag grotendeels de reden van aanmelding bij FlexCollege is. Dit gebeurt middels groeps- en individuele trainingen, zoals Equip, Rots en Water en Superwoman. Bij de groepstrainingen is het doel dat leeftijdsgenoten elkaar op een positieve manier helpen en motiveren, middels het aanleren van kennis en vaardigheden door hiervoor gecertificeerde trainers. Jongeren worden bijvoorbeeld ondersteund en bijgestaan in het ontwikkelen van moreel besef, agressie regulatie, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfrespect, omgaan met kracht en macht, weerbaarheid, grenzen leren stellen en talenten ontwikkelen.

Bij het moment van instromen binnen FlexCollege wordt er een handelingsplan opgesteld met een aantal didactische en gedragsmatige doelen, waarop de bovengenoemde trainingen aansluiten.


Dit gedeelte van de website (FlexCollege) is onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.