Activiteiten

De flexroutes worden gelardeerd met activiteiten, ook weer afgestemd op het persoonlijke ontwikkelplan van de leerling. Deze activiteiten worden ook ingezet om verbinding met de buurt vorm te geven. Een deel van de hieronder genoemde activiteiten maakt deel uit van de examenprogramma’s. Een deel is nog in ontwikkeling.

Schoolsport
FlexCollege wil graag de doelgroep verrijken met het “naschoolse ”sportplan. Omdat FlexCollege dit zo belangrijk vindt, hebben wij dit geplaatst binnen het bestaande curriculum, naast het LO programma. Hiermee zorgen wij ervoor dat iedere leerling kennis kan maken met een bewegingsactiviteit. De activiteiten worden periodiek aangeboden en bestaan uit o.a. voetbal, basketbal, Softbal, Judo, dans en boksen.

Kinder- en Jongeren Rechtswinkel
Wekelijks wordt door medewerkers van de Kinder- en Jongeren Rechtswinkel een spreekuur gehouden. Tijdens dit spreekuur kunnen leerlingen bij de medewerkers terecht met vragen over bijbaantjes, juridische zaken en wat hun rechten zijn als jongeren. Meer informatie is te vinden op www.denhaag.kjrw.nl.

Voorlichtingen
In de loop van het schooljaar worden in de klassen diverse voorlichtingen gegeven. Onderwerpen zijn veiligheid bij vuurwerk, diversiteit, seksuele voorlichting. Dit aanbod kan per schooljaar variëren en wordt waar mogelijk aangevuld met andere onderwerpen.

Kunst en Cultuur
Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel op FlexCollege. Cultuureducatie helpt de leerlingen kunstzinnige talenten en competenties te ontwikkelen, zowel door zelf aan de slag te gaan als door cultuur te bekijken, te bestuderen en te ervaren. Middels cultuureducatie wordt getracht de culturele deelname te bevorderen en het cultureel (zelf)bewustzijn van onze leerlingen te beïnvloeden. Cultureel zelfbewustzijn is belangrijk omdat het van invloed is op gedrag en het handelen. Het vormt de identiteit(zelfbeeld), maar ook de houding ten aanzien van andere mensen en van cultuur in het algemeen en draagt bij aan de taalontwikkeling. Kunsteducatie bestaat uit de volgende onderdelen; beeldende kunst, muziek, dans, film, fotografie, toegepaste kunst, theater, podiumkunsten en cultureel erfgoed. De leerlingen kunnen hun kennis en/of talenten in de praktijk brengen door twee maal per jaar deel te nemen aan een activiteitendag dat verschillende workshops aanbied op het gebied van dans, muziek, beeldende vorming, film en
fotografie. Gedurende het gehele schooljaar worden er uitstapjes georganiseerd naar de verschillende theaterzalen in Den Haag.


Dit gedeelte van de website (FlexCollege) is onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.