Bovenschoolse voorzieningen

Het FlexCollege
Adres: Gouwestraat 13
2515 SM Den Haag
Telefoon: 070 3626548

Rebound Rijswijk
Adres: Kerklaan 59, 2283 CE Rijswijk
Telefoon: 070 3030197
Contactpersoon: Karin Souer

Rebound Den Haag
Adres: Sara Burgerhartweg 4-6, 2533 JA Den Haag
Telefoon: 070 3360177
Contactpersoon:
Karin Blesting 06 57400905 
Rebound Den Haag folder